Vindingrijk in Vastgoed

Cambium

Door onze brede kennis, vindingrijkheid en stabiliteit zijn wij dé ontwikkelaar en belegger van projecten die impact maken. Wij ontwikkelen alleen projecten die we als belegging op kunnen nemen in onze eigen portefeuille.

Als onderdeel van de Biesterbos Groep, ontwikkelt en belegt Cambium al meer dan 30 jaar in vastgoed. Wij kiezen alleen voor waardevolle, duurzame en onderscheidende objecten en projecten. Met ons sterke team verwerven en activeren wij primair woningposities (met ontwikkel-latentie) in de regio Noord-Holland en Groot-Amsterdam. Wij staan voor vastgoedbeleggingen en -ontwikkelingen die leiden tot duurzame monumenten in onze leefomgeving. Hierbij verkiezen we continuïteit boven rendement.

Wij wijken af van de gebaande paden en zien mogelijkheden die anderen niet zien. Onze kracht ligt in het zoeken naar innovatieve oplossingen door het gebruik van onze originaliteit. Als bedrijf geven we graag op onze eigen wijze invulling aan het oplossen van de zorgelijke woningtekorten. Wij ontwikkelen uitsluitend huurwoningen, waarna we het product als belegging aan onze eigen portefeuille toevoegen. Betrokken en gepassioneerd realiseren we duurzame binnenstedelijke woningontwikkelingen in zowel groene als maatschappelijke vorm.

Onze visie: De natuur als voorbeeld

Cambium: De groei van de jaarringen in een boom.

Voor waardevolle en gezonde groei maken wij gebruik van alle elementen. In onze kern zijn wij zelf de stimulans van deze ontwikkeling. In de natuur is het cambium het verbindende element voor voortdurende groei van een boom. Waar een boom vanuit de kern door de seizoenen heen steeds een nieuwe jaarring laat zien, is het cambium daarin de onmisbare factor. Zo wordt de boom steeds sterker en waardevoller voor de plek waar hij staat.

Cambium realiseert haar eigen projecten die duurzaam en waardevol zijn voor hun omgeving en gebruikers en neemt deze in belegging. We kennen de behoeften en spelen hier met een sterk concept en langdurige betrokkenheid adequaat op in. Krachtig en vindingrijk bewegen wij mee in de tijd.

Kennis & Kwaliteit

Bij Cambium ontwikkelen, exploiteren, beleggen en beheren we al meer dan 30 jaar (gemengd) vastgoed. Een sterke identiteit en diversiteit zijn hierin de rode draad. Wij beschikken over multidisciplinaire kennis en kunde. Kwaliteit en waardeontwikkeling zijn het resultaat van duidelijke keuzes en intrinsieke betrokkenheid op de lange termijn.

Binnen onze platte organisatie zijn wij in staat snel te handelen vanuit een gedragen focus, ongeacht de omvang of complexiteit van het project. Wij hebben veel ervaring in gebiedsontwikkeling, nieuwbouw, (her)ontwikkeling, transformatie en beleggen. De NDSM-werf in Amsterdam-Noord is hier een mooi voorbeeld van.