Castricum aan Zee

Generaties lang wordt het parkeerterrein bij Castricum aan Zee door Cambium geëxploiteerd. Zie www.PaanZEE.nl

De tijden en behoeften veranderen en vragen om broodnodige verduurzaming, meer flexibiliteit en service in het strandgebied. Cambium staat aan de vooravond van een grootschalige verduurzaming van de twee parkeervelden, de bedrijfsvoering en de vernieuwing van de fietsenstalling. 

Planonderdelen

  • Verbetering van de infrastructuur zodat er zonder opstopping in- en uit gereden kan worden.
  • Voor de automobilisten investeert Cambium in meer dan 100 nieuwe laadpunten en in een nieuw parkeersysteem waardoor kort parkeren mogelijk wordt.
  • Realisatie van een nieuwe fietsenstalling met oplaadpunten, veel meer plekken, fietsenverhuur en bewaakte stalling.
  • Als gast in een groot Natura2000 gebied, zal dit alles draaien op 100% schone, emissievrije energie die volledig zelf opgewekt gaat worden.
  • Daarnaast wil Cambium het Natura 2000-gebied geleidelijk vergroten door het terrein gedeeltelijk terug te geven aan de natuur

Al sinds 2019 wacht Cambium op toestemming vanuit de Provincie.  Tot op heden wil zij niet meewerken aan een wijziging van de huidige reeds verlengde erfpachtovereenkomst om deze verduurzaming mogelijk te maken.

Hopelijk komt snel iederéén tot de conclusie dat we dit mooie gebied blijvend moeten verduurzamen.

Meer informatie?